Naše školka - Žijeme pod modrou oblohou

Vítáme Vás v naší mateřské školce!

Jsme sídlištní mateřská škola obklopená krásnou zahradou pro rekreační a sportovní činnost dětí. Mateřská škola má tři třídy pro děti s celodenním provozem. Jedna dle věku dětí: 3-4 leté, dvě třídy jsou částečně smíšené. Třídy jsou naplňovány do počtu 28 dětí na třídu. 

Pro naší MŠ je stěžejní zařazování pohybu dětí do režimu dne, neboť pohyb považujeme za nezbytný pro život děti. Naší snahou je, aby děti vnímaly pohyb všemi smysly a cestou vlastní zkušenosti si k němu vytvářely pozitivní vztah. Děti mají možnost dostatečného pohybu jak v hernách mateřské školy, tak v dobře vybavené, rozlehlé zahradě. Cílem je, aby prožitky z pohybových aktivit přinášely dětem pohodu a radost.

Nezanedbatelnou část našeho ŠVP tvoří environmentální výchova. Příroda je pro děti nevyčerpatelným zdrojem pro objevy, poznávání a vzdělání. Děti mají možnost především pomocí zážitkové pedagogiky vnímat přírodu všemi smysly a učit se díky ní toleranci a ochraně nejen sebe na vzájem, ale i k naší planetě Zemi. Na toleranci a respektu je založena i multikulturní výchova, kterou do našeho vzdělávacího programu také zahrnujeme.

 • Zřizovatel Mateřské školy, Brno, Labská 7 je Město Brno Městská část Starý Lískovec
 • Mateřská škola je příspěvková organizace s právní subjektivitou od 1. 1. 1994
 • Statutární zástupce mateřské školy je ředitelka Irena Andrlíková

Provoz mateřské školy: 6:30 - 16:30

Proč naše školka?

 1. Pozornost je věnována výchově dětí ke zdravému životnímu stylu a péči o správnou výslovnost
 2. Respektujeme individuální zvláštnosti dětí
 3. Rozvíjíme celou osobnost dítěte na úrovni vědomostí, dovedností a postojů – učíme se spolupráci, sebereflexi, zdravému sebevědomí i empatii
 4. Nabízíme pestrý program aktivit přímo v prostorách školky
 5. Bezpečné a příjemné prostředí v zeleni s vlastní zahradou
 6. Podporujeme vznik odpovědného postoje k životnímu prostředí
 7. Děti jsou vzdělávány kvalifikovanými pedagogickými pracovníky
 8. Příprava na budoucí vzdělávání – spolupráce se základními školami
 9. Společné akce s rodiči
 10. Podpora skupinové i individuální práce, volba činnosti dítětem

© 2013 MŠ Labská | Labská 7, Brno | Telefon: +420 547 217 016| Email: mslabska@seznam.cz