NAŠE ŠKOLKA - ŽIJEME POD MODROU OBLOHOU

Vítáme Vás v naší mateřské školce!

Jsme sídlištní mateřská škola obklopená přírodní zahradou pro rekreační a sportovní činnosti dětí. Mateřská škola má tři třídy pro děti s celodenním provozem. Jedna dle věku dětí: 3-4 leté, dvě třídy jsou částečně smíšené. Třídy jsou naplňovány do počtu 28 dětí na třídu.

Pro naši MŠ je stěžejní zařazování pohybu dětí do režimu dne. Naší snahou je, aby děti vnímaly pohyb všemi smysly, přinášel jim pohodu a radost a cestou vlastní zkušenosti si k němu vytvářely pozitivní vztah. Nezanedbatelnou část našeho ŠVP tvoří environmentální výchova. Děti mají možnost především pomocí zážitkové pedagogiky vnímat přírodu všemi smysly, učí se díky ní toleranci a ochraně životního prostředí. Na toleranci a respektu je založena i multikulturní výchova, kterou do našeho vzdělávacího programu také zahrnujeme. Preferujeme učení na základě praktické zkušenosti, důraz je kladen na prožitkové učení a experimentování.

Ve výchovně vzdělávacím procesu uplatňujeme principy: zodpovědnost – samostatnost – spolupráce. Úspěšně připravujeme děti pro vstup do základních škol.

Zodpovědnost – děti jsou vedeny k zodpovědnosti při výběru činností
Samostatnost – mají dostatek prostoru pro samostatné činnosti, určují si tempo práce
Spolupráce – vzájemná spolupráce spočívá v tom, aby děti dokázaly navzájem komunikovat, uměly si říct o pomoc, navzájem se respektovaly

 • Zřizovatel Mateřské školy, Brno, Labská 7 je Město Brno Městská část Starý Lískovec
 • Mateřská škola je příspěvková organizace s právní subjektivitou od 1. 1. 1994
 • Statutární zástupce mateřské školy je ředitelka Irena Andrlíková

Provoz mateřské školy: 6:30 - 16:30

Proč naše školka?

 1. Pozornost je věnována výchově dětí ke zdravému životnímu stylu a péči o správnou výslovnost
 2. Respektujeme individuální zvláštnosti dětí
 3. Rozvíjíme celou osobnost dítěte na úrovni vědomostí, dovedností a postojů – učíme se spolupráci, sebereflexi, zdravému sebevědomí i empatii
 4. Nabízíme pestrý program aktivit přímo v prostorách školky
 5. Bezpečné a příjemné prostředí v zeleni s vlastní zahradou
 6. Podporujeme vznik zodpovědného postoje k životnímu prostředí
 7. Děti jsou vzdělávány kvalifikovanými pedagogickými pracovníky
 8. Příprava na budoucí vzdělávání – spolupráce se základními školami
 9. Společné akce s rodiči
 10. Podpora skupinové i individuální práce, volba činnosti dítětem
 11. Zdravé stravování