Poděkování

Děkujeme rodičům, kteří naši mateřskou školu jakkoli podporují.