DŮLEŽITÉ SDĚLENÍ

GRATULUJEME paní učitelce Svitákové za báječné 1. místo v 18. ročníku soutěže Moje Veličenstvo kniha 2022 za vlastnoručně vyrobenou knihu Zahrada v srdci. Kniha je společným dílem dětí ze Zelené a Oranžové třídy.