PROJEKTY

Zdravá abeceda

Naše školka je zapojena od školního roku 2016/2017 do projektu Zdravá abeceda. Jedná se o projekt zaměřený na podporu zdravého životního stylu u dětí předškolního věku. Více informací o projektu naleznete na www.zdrava-abeceda.cz

Technické školky

Od 1. ledna 2020 je naše mateřská škola zapojena do projektu Technické školky. Více informací na https://technicke-skolky.cz/

Mrkvička

Od září 2018 jsme zapojeni do realizace projektu Kolegiální podpora v síti MRKVIČKA, jehož cílem je zavést kolegiální podporu mezi pedagogy mateřských škol se zájmem o environmentální výchovu formou vzájemných náslechů a společné přípravy a realizace výukových celků a zajistit výměnu zkušeností pedagogů MŠ prostřednictvím stáží. Projekt sestává ze dvou hlavních aktivit - Rozvoj dovedností pro kolegiální podporu a Tuzemské stáže.