INFORMACE RODIČŮM

  • Provoz mateřské školy 6:30 - 16:30 hodin
  • Úplata za předškolní vzdělávání je od 1. 9. 2022 stanovena na 470,- Kč za měsíc
  • Děti, které dovrší 6 let ve školním roce 2022 – 2023, úplatu nehradí

Do skříňky

V šatně má každé dítě svou skříňku na oděv a obuv označenou značkou. Rodiče ji nepřeplňují zbytečným množstvím oblečení, nenechávají zde léky, potraviny, ostré předměty a udržují zde pořádek.

  • náhradní spodní prádlo, tričko, tepláky, ponožky - uložte do igelitového sáčku
  • igelitovou tašku na přenos čistých a použitých věcí

VŠE MUSÍ BÝT ŘÁDNĚ PODEPSANÉ!

Ke stažení