INFORMACE RODIČŮM

  • Provoz mateřské školy 6:30 - 16:30
  • Úplata za předškolní vzdělávání činí od 1. 9. 2020 600,- Kč na měsíc
  • Děti, které dovrší 6 let ve školním roce 2020 – 2021, úplatu nehradí

Do skříňky

V šatně má každé dítě svou skříňku na oděv a obuv označenou značkou. Rodiče ji nepřeplňují zbytečným množstvím oblečení, nenechávají zde léky, potraviny, ostré předměty a udržují zde pořádek.

  • náhradní spodní prádlo, tričko, tepláky, ponožky - uložte do igelitového sáčku
  • igelitovou tašku na přenos čistých a použitých věcí

VŠE MUSÍ BÝT ŘÁDNĚ PODEPSANÉ!

Ke stažení