INFORMACE RODIČŮM

  • Provoz mateřské školy 6:30 - 16:30 hodin
  • Úplata za předškolní vzdělávání je od 1. 9. 2023 stanovena na 610,- Kč za měsíc
  • Úplata za předškolní vzdělávání je od 1. 9. 2024 stanovena na 900,- Kč za měsíc (Směrnice pro stanovení úplaty je k dispozici v šatnách u jednotlivých tříd)
  • Děti, které dovrší 6 let ve školním roce 2023 – 2024, úplatu nehradí

Do skříňky

V šatně má každé dítě svou skříňku na oděv a obuv označenou značkou. Rodiče ji nepřeplňují zbytečným množstvím oblečení, nenechávají zde léky, potraviny, ostré předměty a udržují zde pořádek.

  • oblečení do třídy a oblečení na vycházku/zahradu
  • náhradní spodní prádlo, tričko, tepláky, ponožky - uložte do igelitového sáčku
  • igelitovou tašku na přenos čistých a použitých věcí

VŠE MUSÍ BÝT ŘÁDNĚ PODEPSANÉ!

Ke stažení