TŘÍDY

Den v mateřské škole - orientační režim dne

6,30 - 9,45 hod. scházení dětí ve Žluté třídě, spontánní hry a činnosti dle volby dětí, individuální a skupinové činnosti, aktivity spontánní a řízené učitelkou, didakticky zacílené činnosti

ranní kruh, pohybová cvičení, aktivity zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí

7,30 - 8,00 hod. podávání ovoce a zeleniny

8,45 - 9,15 hod. svačina

9,45 - 11,45 hod. pobyt venku

11,45 - 12,15 hod. oběd

12,15 - 14,30 hod. příprava na odpočinek, poslech pohádky, hudby, dále dle individuálních spacích potřeb, program pro nespící děti respektující spánek ostatních dětí, individuální práce

15,00 hod. hry dle volby dětí, specifické zájmové skupinové aktivity, za příznivého počasí – pobyt na školní zahradě

16,30 hod. ukončení provozu

Tento časový rozvrh je pouze orientační. Umožňuje reagovat na aktuální situace či potřeby dětí. Pevně jsou stanoveny pouze doby stravy a pobytu venku. Pitný režim je zajištěn během celého dne. Děti mají na výběr čaj nebo vodu.

Žlutá třída

Třídní vzdělávací program je doplněn o následující projekty:

 • "Tělovýchovné a pohybové aktivity + projekt Zdravá záda" (cvičení na gymnastických míčích) pod záštitou MUDr. Radka Braunera, primáře rehabilitačního oddělení FN Brno.
 • "Rok v přírodě s mrňaty" roční ekologický projekt
 • "Prevence sociálně patologických jevů" (Panenka Jablenka a kluk Viktor)
 • "Předčtenářská gramotnost"
 • "Technické školky"

Učitelky:

 • Bc. Kateřina Bednaříková, DiS.
 • Mgr. Kateřina Dítětová

Zelená třída

Třídní vzdělávací program je doplněn o následující projekty:

 • "Co vyprávěl starý dub" roční ekologický projekt
 • "Prevence sociálně patologických jevů" (Panenka Jablenka a kluk Viktor)
 • "Tělovýchovné a pohybové aktivity + projekt Zdravá záda" (cvičení na gymnastických míčích) pod záštitou MUDr. Radka Braunera, primáře rehabilitačního oddělení FN Brno
 • "Předčtenářská gramotnost"
 • "Technické školky"

Učitelky:

 • Irena Andrlíková
 • Bc. Gabriela Zábršová

Oranžová třída

Třídní vzdělávací program je doplněn o následující projekty:

 • "Pohádková zahrada" roční ekologický projekt
 • "Prevence sociálně patologických jevů" (Panenka Jablenka a kluk Viktor)
 • "Tělovýchovné a pohybové aktivity + projekt Zdravá záda" (cvičení na gymnastických míčích) pod záštitou MUDr. Radka Braunera primáře rehabilitačního oddělení FN Brno
 • "Předčtenářská gramotnost"
 • "Technické školky"

Učitelky:

 • Mgr. Bc. Kristýna Fojtíková
 • Simona Kolaříková