AKTIVITY

Pondělí

  • Barvičky

V odpolední zájmové aktivitě se sdružují děti se zájmem o výtvarnou činnost. Cílem je podporovat u dětí zájem o vlastní výtvarnou a tvůrčí práci.

  • Logopedie

Záměrem mateřské školy je úzká spolupráce s logopedem v oblasti rozvoje komunikačních schopností dětí předškolního věku, prevence a nápravy vady řeči.

Úterý

  • Sportík

Odpolední pohybová aktivita pro děti se zájmem o sportovní a pohybové činnosti, přizpůsobena věkové skupině dětí ve třídě. Cílem je podporovat zdravý životní styl a zájem o sport.

  • Angličtina pro nejmenší

Děti se hravou a zábavnou formou seznamují se základy cizího jazyka. Pomocí obrázkového materiálu, her, písní a audio nahrávek se záměrně soustředí na činnost, cvičí paměť, rozšiřují si slovní zásobu a učí se komunikovat v anglickém jazyce. Při výuce používají kvalitní učebnice a učební pomůcky vhodné pro nejmladší děti. Tato aktivita je hrazena rodiči.

Středa

  • Povídálek

Vytváření literárně podnětného prostředí a podpora předčtenářské gramotnosti (četba pohádek, práce s knihou, dramatizace pohádek, otázky k předčtenému textu, malované čtení, skládání posloupnosti, rytmizace slov, lidová slovesnost).

  • Předškoláček

Cílem je podpořit školní zralost dětí.

Čtvrtek

  • Slavíček

Děti se během této odpolední činnosti věnují nejen zpěvu za doprovodu hudebního nástroje, ale i správnému dýchání, držení těla, péči o hlasový rozsah, přiměřený hlasový projev a hry na rytmické nástroje, rozvíjejí si své pěvecké a hudební vlohy.

  • Jóga

Dětská jóga je zdraví prospěšná aktivita, která dětem umožní zlepšit fyzickou kondici a zároveň velmi příznivě ovlivní jejich psychiku. Tento druh cvičení je výborný pro protažení celého těla. 1x týdně dle zájmu rodičů, rodiči hrazená aktivita.

Spolupráce se základní školou

ZŠ Labská

  • Každou středu cvičení v tělocvičně (od II. pololetí) - děti z Oranžové a Zelené třídy
  • Edukativně-stimulační skupiny