INFORMACE K ZÁPISU NA ŠKOLNÍ ROK 2022/2023 PRO UKRAJINSKÉ DĚTI

INFORMACE K ZÁPISU NA ŠKOLNÍ ROK 2022/2023 PRO UKRAJINSKÉ DĚTI
Oznamujeme, že v rámci přijetí zákona o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace je termín pro zápis do mateřských škol  u osob vysídlovaných z Ukrajiny od 24. 2. 2022 v důsledku vojenské invaze stanoven na období od    1. 6. do 15. 7. 2022.
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАРАХУВАННЯ НА 2022/2023 НАВЧАЛЬНИЙ РІК ДЛЯ УКРАЇНСЬКИХ ДІТЕЙ
Повідомляємо, що в рамках прийняття Закону «Про заходи у сфері освіти у зв’язку зі збройним конфліктом на території України, спричиненим вторгненням військ Російської Федерації», кінцевий термін зарахування до дитячих садків для осіб, переміщених з України з 24.2.2022 року внаслідок військового вторгнення, встановлюється на період з 1.6.-15.7.2022 року.
Konkrétní dny zápisu a kritéria 
Конкретні дати зарахування та критерії 

Oznámení o konání zvláštního zápisu do předškolního vzdělávání ve školním roce 2022/2023 podle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. (Lex Ukrajina školství) 
Оголошення про проведення спеціального зарахування на дошкільну освіту у 2022/2023 навчальному році відповідно до ст. 2 Закону № 67/2022 Зб. (Lex України освіти)
PŘEDPOKLÁDANÝ POČET PŘIJÍMANÝCH:  0
ОРІЄНТОВНА КІЛЬКІСТЬ ДІТЕЙ:  0 

sběr žádostí v MŠ: 15.6.2022, 10:00 - 13:00 hodin
збір заявок в дитячих садках: 15.06.2022, 10:00 - 13:00 год.

Kritéria přijímání/ Критерії прийому:
pouze děti ze spádové oblasti/ Тільки діти з багатодітної області
věk dítěte/ Вік дитини
v případě volné kapacity školy/ у разі наявності вільного приміщення школи