SPOLEK RODIČŮ A UČITELEK PŘI MATEŘSKÉ ŠKOLE LABSKÁ

Při mateřské škole bylo od roku 1992 registrováno občanské sdružení - "Spolek rodičů a učitelek při MŠ Labská".

Od 1.1.2014 vešel v platnost zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jehož součástí byla nově také úprava spolků, dříve občanských sdružení, která nahrazovala dosud užívaný zákon č. 83/90Sb., o sdružování občanů. Spolek rodičů a učitelek při mateřské škole Labská 7, 625 00 Brno-Starý Lískovec vznikl 5.5.2015 a navázal na dlouhodobou činnost Klubu rodičů a učitelek při MŠ Labská 7, Brno - Starý Lískovec. Spolek má volenou Radu spolku, která se pravidelně schází 2x ročně nebo dle potřeby.

Název: Spolek rodičů a učitelek při mateřské škole Labská

Název nejvyššího orgánu: Členská schůze

Statutární orgán - Předseda spolku: Irena Andrlíková

IČO: 01731271

Typ datové schránky: Právnická osoba

Identifikátor datové schránky: tmdw59v

Členové spolku: Bc. Gabriela Zábršová
Pokladník spolku: Bc. Kateřina Bednaříková

Zástupci z řad rodičů:

  • Koordinátor pro styk s veřejností: 
  • Jednatel: Kateřina Dvořáčková
  • Stravovací komise: Markéta Novotná
  • Revizní komise: Petra Kryštofová
  • Zástupce za Oranžovou třídu: Ludmila Hrdličková
  • Zástupce za Zelenou třídu: Silvie Špoková

Roční příspěvek činí 500,- Kč.

Na členskou schůzi jsou pravidelně zváni zástupci z řad rodičů, kteří jsou informováni o aktuální situaci spolku.

Účel: Účelem spolku je všestranně podporovat rozvoj mateřské školy, koordinovat a sjednocovat výchovné působení rodiny, školy a dalších výchovných institucí. Podporovat materiální vybavení školy, podílet se na organizaci akcí pořádaných mateřskou školou a účinně dobrovolně škole pomáhat při plnění jejího poslání.